Provincie Flevoland

Agile werken bij Provincie Flevoland

Provincie Flevoland naar Agile koploper

Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende opdrachtgever. Elke dag wordt er in de jongste provincie van Nederland gewerkt op het gebied van wonen, recreëren en ondernemen. Bij de afdeling Infrastructuur is het uitgangspunt: ‘Veilig en vlot onderweg in Flevoland’. De afdeling beheert de 80- en 100-kilometerwegen en daarnaast 15 bruggen en sluizen die dag in, dag uit intensief gebruikt worden.

‘Infra’ verricht uiteenlopende werkzaamheden op zeer uitlopend gebied, variërend van het opnieuw asfalteren van wegen en de aanleg van rotondes tot het snoeien van bomen. Daarbij zorgt Infra ervoor dat de werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd om eventuele overlast voor verkeer, bewoners en bedrijven te vermijden.

De afdeling had de dringende behoefte om inzicht te krijgen in alle infrastructurele projecten van de provincie. Voorheen werden alle projecten vastgelegd in verschillende systemen, waardoor er geen totaaloverzicht was. Een complex integratievraagstuk, kortom, waarbij Next Ground is ingeschakeld om het project te begeleiden.

Tegelijkertijd hielp Next Ground om Agile Scrum als methode toe te passen bij het ontwikkelen van de digitale oplossing. Het project leende zich bij uitstek voor deze flexibele werkwijze waarbij met korte sprints telkens stappen gezet worden in de ontwikkeling. Dit werkt overzichtelijk en stimulerend, omdat de projectleden steeds resultaat zien van hun werk en zonodig kunnen bijsturen. Voor de afdeling Infrastructuur was het Agile werken geheel nieuw.

“Dankzij Next Ground hebben we nu overzicht in onze projecten en zijn we veel beter in staat om de Agile Scrum werkmethode toe te passen binnen de organisatie.”
Provincie Flevoland

Effectief samenwerken
Frank Koetsier is door Next Ground bij Infrastructuur ingezet als Scrum Master. Naast het organiseren en begeleiden van alle events heeft hij de Product Owner, de projectverantwoordelijke bij de Provincie Flevoland, geholpen zijn rol te vervullen. Ook heeft hij het team geleerd om effectief samen te werken.

Samen met de Product Owner werd vastgesteld wat de kernfuncties van het dashboard moesten zijn. Aan de hand hiervan werd vervolgens bepaald wat de Minimum Viable Product (MVP) eisen zouden zijn. Tijdens de review, na afloop van iedere sprint, werd direct feedback verzameld. Op basis van deze feedback kon het team nog aanpassingen doen en eventueel bijsturen. Alles met als doel om zoveel mogelijk waarde toe te voegen.

Deze werkwijze heeft geresulteerd in het succesvol behalen van het projectdoel. Er is een projectendashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in alle aspecten van infrastructuurprojecten in de Provincie Flevoland. Om dit mogelijk te maken zijn verschillende databronnen ontsloten, uiteenlopend van het financiële systeem, het planningssysteem en het projectsysteem tot data uit Excel-sheets.

Alle skills in huis
Frank Koetsier vertelt: “Naast de succesvolle oplevering van het project werden vooral ook resultaten geboekt door de manier van werken: blije en gemotiveerde projectleden door gedelegeerde verantwoordelijkheid; een grote betrokkenheid van de opdrachtgever door korte lijnen en de reviews; en een enthousiaste organisatie vanwege de toepassingen van het dashboard en de hoge kwaliteit ervan.”

Koetsier heeft het project aangepakt volgens het principe ‘Voordoen, meedoen en zelf doen’ van Next Ground. Met als resultaat dat het projectdoel is gehaald en het team nu alle skills in huis heeft om zelfsturend te werken.

Provincie Flevoland is enthousiast over de Agile werkmethode en zal deze in de toekomst zeker vaker gaan toepassen. “Dankzij Next Ground hebben we nu overzicht in onze projecten en zijn we veel beter in staat om de Agile Scrum werkmethode toe te passen binnen de organisatie.”

“Naast de succesvolle oplevering van het project, werden vooral ook resultaten geboekt door de manier van werken.”
Frank Koetsier
Scrum Master, Next Ground consulting

Meer weten over deze case?