Consultant

Vera Vreeburg

Ik ben Vera en sinds mei 2023 aangesloten bij Next Ground. Ik woon in Utrecht en reis graag in mijn vrije tijd om nieuwe culturen en landen te ontdekken en te verkennen. In mijn werk zoek ik ook altijd naar nieuwe uitdagingen. Dat zie je terug in mijn opgedane ervaring en de functies die ik heb vervuld. Door mijn drive naar uitdaging en reislust heb ik een paar jaar geleden besloten om als zelfstandig consultant aan de slag te gaan.

Track record
In vrijwel alle rollen die ik heb vervuld, heb ik te maken gehad met organisatievraagstukken gericht op (her) structurering of professionalisering. De rode draad in al mijn functies is de urgentie voor verandering en het scheppen van orde in de chaos.

Zo ben ik in mijn eerste functie bij Ziggo begonnen met het opzetten van een integrale performance rapportage waarbij ik samen met operationele technische teams technische kpi’s heb vertaald naar rapportcijfers om zo transparant en begrijpelijk te rapporteren richting de business. Hierbij ontdekte ik dat ik er veel energie van krijg om de vertaling en de verbinding te leggen tussen de techniek en de business. Door mijn analytische skills, helicopterview en verbindend vermogen merkte ik dat ik veel waarde kon brengen binnen technische afdelingen. In volgende functies werd ik, onder meer, gevraagd om processen en werkwijzen te bedenken voor het opzetten van portfoliomanagement, het stroomlijnen van initiatieven en roadmaps, de planning, budgettering en de besturing van projecten.

Ook in de leidinggevende functies die ik heb vervuld, was altijd sprake van een urgentie voor verandering op mens, performance en processen. Mijn ervaring op de inhoud kon ik goed combineren met peoplemanagement. Ik heb het hierbij altijd als een mooie uitdaging gezien om mensen te faciliteren en te coachen om ze de stap te laten maken naar een rol of functie waar ze het beste tot hun recht komen.

Vervolgens heb ik diverse programma- en transformatierollen vervuld met een urgentie voor verandering. Ideaal om mijn mensgerichte aanpak te combineren met mijn inhoudelijke expertise om tot blijvende resultaten te komen. Zo krijg ik veel energie om mensen op alle niveaus in de organisatie te verenigen en te verbinden. Daarnaast word ik enthousiast van het bedenken van oplossingen voor complexe verandervraagstukken en voer de oplossingen ook graag samen met anderen in de praktijk uit.

Zelfontwikkelde frameworks
Bij het initiëren van nieuwe projecten en programma’s maak ik gebruik van de beschikbare data gecombineerd met de kennis en inzichten van experts en belanghebbenden. Zodra de problemen of het potentieel duidelijk gedefinieerd, geprioriteerd en gevalideerd zijn met alle betrokken partijen, begin ik met het maken van actieplannen voor de uitvoering en zorg voor overzicht in de onderlinge samenhang. Die plannen zijn gebaseerd op gecombineerde methoden (LSS, 5S, Prince, Agile) en, waar nodig, zelf ontwikkelde frameworks en formats. De formats die ik gebruik, stellen gebruikers in staat om gemakkelijk te sturen op afhankelijkheden en waar nodig te mitigeren op scope, budget en planning. Dit biedt structuur en houvast in complexe verandertrajecten.

“De rode draad in al mijn functies is de urgentie voor verandering en het scheppen van orde in de chaos”.

De match met Next Ground
De informele sfeer en de benaderbaarheid van Next Ground en de consultants vind ik heel prettig. Er is altijd ruimte om uitdagingen en dilemma’s te bespreken en elkaar met vraagstukken te helpen. Hierdoor wordt er goed gebruik gemaakt van elkaars expertise en kennis. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening voor de klant zeker ten goede. Next Ground heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan waarbij de mens centraal staat en er gewerkt wordt aan structurele en blijvende resultaten bij de klant. Dit is waar ik ook voor sta en daarom pas ik heel goed bij Next Ground.