Jouw partner in business, data en IT transities

Next Ground is een consultancybureau uit Utrecht. We helpen teams met het toekomstbestendig maken van hun organisaties door middel van digitale vernieuwing, in een wereld van sociale, ecologische en technologische veranderingen.

Onze consultants vormen samen met de mensen van de opdrachtgever het vliegwiel; op een deskundige, betrokken en empathische manier.

Wij bieden onze opdrachtgevers de benodigde executiekracht op het gebied van business, data en IT transities. We liften een organisatie daarbij samen met de opdrachtgever en haar medewerkers naar de volgende fase en laten iets achter van onszelf waar een team op verder kan bouwen.

Lifting digital to the Next Ground.

Hoe digital is je organisatie?

Digital Maturity Scan

We scannen waar je staat in de digitale transformatie. De scan is een gratis en vrijblijvende intake die inzicht geeft in de digitale pijnpunten van jouw organisatie. De scan neemt ongeveer een halfuur in beslag. Je ontvangt binnen een week van ons een uitgebreide en persoonlijke terugkoppeling.

Naar digitale transformatie

Onze aanpak

Elke organisatie digitaliseert. En elke organisatie heeft daarbij zo zijn eigen uitdagingen. Wij helpen je door te pakken en de organisatie een stap verder te brengen. Met respect voor de karakteristieken van jouw business en organisatie. Altijd komen in onze aanpak drie basiselementen terug.

1. Van idee naar backlog
Agile werken, maar wel met een plan

We maken de projectdoelstellingen concreet door eerst veel vragen te stellen, te concretiseren en terug te koppelen. Wat het doel is en hoe dat te bereiken. Hoe past wat we gaan doen in het grotere geheel. En hoe zijn in het project de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld. Het resultaat is eensgezindheid en een gedegen implementatieplan. Zodat we van start gaan met de juiste focus en binnen de juiste randvoorwaarden.

2. Van backlog naar resultaat
Getting the job done

We nemen het voortouw en trekken het project van de grond. Theoretische frameworks passen we toe door het goede voorbeeld te geven. Ervaren, doortastend en praktisch. Communicatie en draagvlak blijven in deze fase cruciaal. Met stakeholders, in teams en tussen teams. Resultaten zijn zichtbaar en waar nodig kan worden bijgestuurd.

3. Voordoen, meedoen, zelf doen
De mensen centraal

We willen dat de organisatie een stap verder komt. Door projectdoelen te behalen, maar ook door de mensen te laten groeien. We dragen onze aanpak en werkwijzen al doende over op anderen. Waar het helpt coachen we actief. Bieden we trainingen aan. Steeds met focus op doorontwikkeling van de organisatie en de mensen die daar onderdeel van uitmaken.

Op weg naar digitale transformatie

Diensten die wij aanbieden

Strategy Execution

 • Aanscherping (digitale) strategie
 • Project portfolio management
 • Fit-gap analyses
 • Randvoorwaarden scheppen
 • Inhoudelijk leiderschap
 • Stakeholder management
 • Voortgangsbewaking

Service Design

 • Kortcyclisch innoveren
 • Design thinking
 • Propositie-ontwikkeling
 • Gebruikersonderzoek
 • MVP app development
 • Customer journey development
 • Doorontwikkeling en schaalbaar maken

Data & AI

 • Voorbij de hype
 • Ideation and Creation
 • Workshops & Trainingen
 • Data Maturity Scan
 • Data Strategie & Roadmap
 • Consultancy
 • Analytics Translation
Ons werk in digitale transformatie

Digital leadership van onze klanten

Klantreis verbeteren

Efficiënte customer experience met het klantenportaal

Bouwbedrijf Van Wijnen heeft met de introductie van een klantenportaal een significante vooruitgang geboekt in de klantenservice binnen de bouwsector. Dit klantenportaal is ontworpen om na de oplevering van woningen de customer journey te verbeteren. Ondek hoe onze Next Ground collega Marco van der Ster als Product Owner bij Van Wijnen ervoor heeft gezorgd dat hun klanten nu eenvoudiger problemen kunnen melden en opvolgen met slechts enkele klikken.

De transitie naar de prefab meterkast

Hoe prefab meterkasten de bouwwereld transformeren

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft in samenwerking met Stichting GROND’G met de introductie van prefab meterkasten een revolutie teweeggebracht in de bouwsector. Deze innovatie, standaard sinds 1 mei in drie provincies, versnelt het bouwproces en faciliteert de integratie van duurzame energietechnologieën. Onze consultant Johan van der Stok heeft de implementatie hiervan als procesmanager bij Vitens in goede banen geleid.

Vooroplopen in de waterstoftransitie

Van maatwerk naar standaardisering

De waterstofmarkt groeit enorm snel en daarom moet HTC (Howden Thomassen Compressors) in staat zijn om veel sneller en meer te leveren dan gebruikelijk was in de olie en gasindustrie. Het aanpassen aan deze nieuwe marktsituatie heeft gevolgen voor de organisatiestructuur, processen en IT. Een complexe transitie dus, die het hele bedrijf raakt.

Één bedrijf, twee merken

Gezamenlijk investeren in technologie

Hoe integreer je 2 merken aan ‘de achterkant’ met behoud van de unieke merkbeleving voor consument aan ‘de voorkant’? Lees in deze case hoe processen, data en systemen werden geïntegreerd en waarbij beide merken profiteren van de efficiëntie en het moederbedrijf gebaat is bij schaalbaarheid.

Futureproof systeem

Van veranderende proposities naar innovatieve technologie

Deze multimediale uitgever bereikt het publiek via magazines, digitale platforms, online shops, sites, podcasts en events. Vanwege de continue ontwikkeling van digitale platforms en de combinatie van print was WPG media op zoek naar toekomstbestendige digital solutions. En Next Ground is erbij!

IT support processen

Van papieren processen naar digitale implementatie

Bij Lely draait het om slimme automatisering van de melkveehouderij en daarmee het ontzorgen van veel agrarische bedrijven wereldwijd. Next Ground helpt niet alleen met het ontwerp en de begeleiding van deze digitale transitie, maar ook met het structureel inbedden van de IT support processen.

Vergelijkingstool

Klanten bewuster maken van hun waterverbruik

Drinkwaterbedrijf Vitens wil waterverspilling tegengaan door haar klanten structureel bewuster te maken van hun waterverbruik. Maar wat is (te) veel waterverbruik en wat is duurzaam? En in vergelijking met wie of wat? Samen met Next Ground consultant Corine van Schie en implementatiepartner Label A lanceerde Vitens een eerste versie van de watervergelijkingstool.

NEEM CONTACT OP

We denken graag met je mee

Maarten Benschop

Managing Partner

Tijmen Pardijs

Managing Partner

Graag stellen we het hele team aan je voor
Ik wil graag gebeld worden

Of neem contact met ons op
030-2819645 contact@nextground.nl