Automatiseren en werkgeluk vergroten

Digital Transformation

Markten veranderen in hoog tempo en veel organisaties zien de noodzaak zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. Business modellen die decennialang succesvol waren staan onder druk door de komst van online als kanaal en online disrupters. De aanpassingen die nodig zijn, scharen wij onder digitale transformatie.

De meest zichtbare aanpassingen gaan over de transitie naar online en het toepassen van digitale middelen ter verbetering van de dienstverlening. Maar digitale transformatie gebeurt voor een belangrijk deel achter de schermen. Kernprocessen worden in hoge mate geautomatiseerd, manuele stappen zijn alleen nog acceptabel als ze waarde toevoegen en legacy systemen worden uitgefaseerd. Deze ontwikkelingen vergroten het gemak van klanten om diensten af te nemen en verlagen de kosten van het leveren.

Onder digitale transformatie scharen we ook de Agile transformatie van bedrijven. De methode is natuurlijk al lang niet meer nieuw en de meeste mensen zijn theoretisch voldoende onderlegd. Maar het is een blijvende uitdaging om de methode optimaal in te zetten en werkelijk de vruchten te plukken: sneller innoveren, meer gebruik maken van de kracht van je mensen en – dit mag in onze ogen meer aandacht krijgen dan vaak het geval is – het vergroten van werkgeluk. Agile transformatie gaat over verantwoordelijkheden beleggen en nemen waarbij gedeelde doelen, inzicht in afhankelijkheden en heldere processen essentieel zijn.

Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van deelmobiliteitsplatform HUUB en de fit-for-purpose toepassing van Agile grondbeginselen bij Vitens.

Let us call you or give us a call

Get in touch

Laat iemand van ons team je bellen om jouw wensen te bespreken. Onze kernwaarden komen altijd terug in onze aanpak. Maar wat precies nodig is, hangt helemaal af van de situatie. Daar zullen we ons dus eerst in verdiepen. We nemen graag de stand van zaken met je door. Wat is je ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan? Waar zitten kansen?

Een gesprek is vrijblijvend. Maar je mag verwachten dat we ons inleven en met je meedenken. Het levert altijd iets op.

Laat ons jou bellen


    Of bel ons / stuur ons een mail
    0302819645 contact@nextground.nl