Naar digitale transformatie

Onze aanpak

Elke organisatie heeft te maken met digitalisering en dat levert unieke uitdagingen op. Met onze aanpak begeleiden we jouw organisatie naar een hoger niveau. Met respect voor de karakteristieken van jouw business en organisatie. Altijd komen in onze werkwijze drie basiselementen terug.

1. Van idee naar backlog

Agile werken, maar wel met een plan

Agile werken betekent niet zomaar ergens aan beginnen. Wat de vraag ook is, we zullen altijd een stap terug doen en kijken naar het totaalplaatje. Wat zijn de visie en strategie waar het project aan moet bijdragen? Welke waarde moet worden gecreëerd voor de klant of gebruiker? Welke werkwijze werkt in dit geval optimaal? Wat moet veranderen in de organisatie, processen en systemen om de projectdoelstellingen te behalen? We stellen kritische vragen, leggen onze bevindingen vast en integreren onze kennis en ervaring. Vervolgens toetsen we regelmatig het resultaat om te verzekeren dat we op een lijn blijven en samen toewerken naar het gemeenschappelijke doel.

Ook komt aan de orde wie welke rol heeft in het project en waar de verantwoordelijkheden liggen. Hierin is van belang dat het juiste team wordt samengesteld. Dat mensen in hun kracht worden in gezet. In de governance wordt de juiste balans gezocht tussen autonomie en controle. Belangrijk is dat wordt onderkend dat beiden nodig zijn, en wat dat betekent voor jouw eigen rol. Onze manier van werken is er in deze fase op gericht dat er eensgezindheid komt. Gezamenlijke doelen, steun voor de gekozen aanpak, draagvlak en motivatie voor het plan. Inlevingsvermogen en luisteren behoren daarom tot de kerncompetenties van onze consultants. Resultaat is eensgezindheid en een gedegen implementatieplan, dat ook visueel sterk in elkaar zit en goed communiceerbaar is. Dit helpt in de executiefase enorm, om focus te houden en in de uitwerking op een lager detailniveau steeds weer de juiste prioriteiten te stellen.

2. Van backlog naar resultaat

Getting the job done

We nemen het voortouw en trekken het project van de grond. Hierbij tonen we inhoudelijk leiderschap. Dat betekent niet dat we de waarheid in pacht hebben, orakel zijn in het vakgebied van de klant. Maar wel dat we de inhoud weten te organiseren: van kennis in de hoofden van individuen naar gedeelde kennis. Onze consultants zijn daarom altijd analytisch sterk, gecombineerd met communicatieve skills en een natuurlijke nieuwsgierigheid. We maken ons de inhoud snel eigen en zijn in staat kennis om te zetten in beweging.

Voor een goede samenwerking in en tussen teams steunen we op breed toegankelijke theoretische kennis van frameworks zoals (scaled) agile, design thinking en lean, maar het verschil maken we met onze praktijkervaring. We passen de theorie ‘fit for purpose’ toe, niet door er veel over te gaan praten maar door initiatief te nemen en het goede voorbeeld te geven. Ervaren, doortastend en praktisch. We zorgen voor een duidelijke werkwijze en maximale transparantie binnen en tussen teams. Wie doet wat, waar loop je tegen aan en hoe kunnen we blokkades wegnemen.

Communicatie en draagvlak blijven in deze fase cruciaal. Voortgangsrapportage aan, maar vooral ook het faciliteren van actieve betrokkenheid van stakeholders. We proberen verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen, het liefst door resultaten direct zichtbaar te maken. We zorgen dat kan worden bijgestuurd en geven inzicht in de consequenties van keuzes.

3. Voordoen, meedoen, zelf doen

De mensen centraal

We willen dat de organisatie een stap verder komt. Door projectdoelen te behalen, maar ook door de mensen te laten groeien. Het is vaak aantrekkelijk en veilig om ons op de harde inhoud te storten. Puzzels oplossen. Maar soms blijven resultaten uit door juist zachte factoren. Functioneert het team? Zit iemand wel lekker in zijn vel? Werken teams of afdelingen op een productieve manier met elkaar samen? We gebruiken onze voelsprieten en benoemen de olifant in de kamer.

Binnen Next Ground besteden we daarom veel aandacht aan empathie. Bij de selectie van onze mensen en bij de uitvoering van ons werk. Het is deze kernwaarde die maakt dat we door hebben waar verbeteringen mogelijk zijn op menselijk vlak. En dat onze betrokkenheid hierin door de mensen in het project wordt geaccepteerd.

Onze aanpak helpt ons de mensen centraal te stellen. Door voldoende momenten van reflectie en feedback geven in te bouwen. We dragen onze werkwijze al doende over op anderen. Waar het helpt coachen we actief. Bieden we trainingen aan. Steeds met focus op doorontwikkeling van de organisatie en de mensen die daar onderdeel van uitmaken. Zodat we blijvende waarde hebben toegevoegd.

Op weg naar digitale transformatie

Diensten die wij aanbieden

Strategy Execution

 • Aanscherping (digitale) strategie
 • Project portfolio management
 • Fit-gap analyses
 • Randvoorwaarden scheppen
 • Inhoudelijk leiderschap
 • Stakeholder management
 • Voortgangsbewaking

Service Design

 • Kortcyclisch innoveren
 • Design thinking
 • Propositie-ontwikkeling
 • Gebruikersonderzoek
 • MVP app development
 • Customer journey development
 • Doorontwikkeling en schaalbaar maken

Data & AI

 • Voorbij de hype
 • Ideation and Creation
 • Workshops & Trainingen
 • Data Maturity Scan
 • Data Strategie & Roadmap
 • Consultancy
 • Analytics Translation