HET VERSCHIL MAKEN IN HET DOEN

Strategy Execution

Vaak is er geen gebrek aan goede ideeën. Het verschil wordt gemaakt in de executie.

Strategie-executie gaat over: hoe komen we van een plan tot implementatie? Hoe komen we in beweging? Zijn we met de juiste dingen bezig?

In elk project zetten we een stap terug om het overzicht te krijgen. We grijpen terug op de visie en strategie. Wat wil de organisatie bereiken, en hoe? Wat is daarvoor nodig? Hoe past dat wat ons nu wordt gevraagd daarin?

We scherpen de strategie aan, vertalen die naar de gewenste organisatie, architectuur, processen, systemen en way of working. Hiervoor gebruiken we standaard methodieken en werkvormen. We stellen een roadmap op als basis voor gedegen project portfolio management, zodat beoordeeld kan worden in welke mate de juiste prioriteiten zijn gesteld.

Naast het ‘harde’ inzicht dat zo wordt verkregen gaat strategie-executie ook over de zachte kant van veranderen. Wat maakt dat een project wel of niet in beweging komt? Waar kunnen blokkades worden weggenomen? Krijgen we er energie van? Liggen de verantwoordelijkheden waar ze horen en maken we optimaal gebruik van ieders capaciteiten? Door ook hier aandacht aan te geven, brengen we meer dan alleen inzicht. We vergroten de executiekracht van de organisatie.

Voorbeelden van strategie-executie opdrachten zijn de ontwikkeling van deelmobiliteitsplatform HUUB en de fit-for-purpose toepassing van Agile grondbeginselen bij Vitens.

HOE DIGITAL IS JE ORGANISATIE?

Digital Maturity Scan

LAAT ONS JOU BELLEN

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op