Het verschil maken in het doen

Strategy Execution

Vaak ontbreekt het niet aan goede ideeën. Het verschil wordt gemaakt in de uitvoering ervan.

Bij Strategy Execution draait het om de vraag hoe we een plan tot uitvoering kunnen brengen. Het gaat hierbij niet alleen om het opstellen van een plan, maar ook om de daadwerkelijke implementatie ervan. Hoe zorgen we ervoor dat onze strategieën tot concrete actie leiden? Welke stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de gewenste veranderingen plaatsvinden binnen de organisatie?

Met strategie executie nemen we een stap terug om het grote geheel te overzien. We keren terug op de visie en strategie. Wat wil de organisatie bereiken, en hoe? Wat is daarvoor nodig? Hoe past dat wat ons nu wordt gevraagd hierin? Dit alles in lijn met onze way of working.

Strategie Executie: de Next Ground Aanpak

We zetten ons in om de strategie aan te scherpen en te vertalen naar de gewenste organisatiestructuur, architectuur, processen, systemen en manier van werken. Onze aanpak is gebaseerd op bewezen methodieken en werkvormen die gericht zijn op effectieve strategie-implementatie. Als basis voor solide project portfolio management stellen we een routekaart op, waardoor de mate waarin de juiste prioriteiten zijn vastgesteld, kan worden beoordeeld.

Maar strategie-executie gaat verder dan alleen ‘harde’ inzichten. We richten ons ook op de ‘zachte’ aspecten van verandering. Wat maakt dat een project wel of niet van de grond komt? Waar liggen eventuele blokkades en hoe kunnen deze worden weggenomen?  Is er sprake van energie en enthousiasme binnen het project? Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld en maken we optimaal gebruik van de capaciteiten van alle betrokkenen? Door ook deze aspecten zorgvuldig te bekijken en aan te pakken, streven we ernaar om meer te bieden dan alleen inzicht. Zo vergroten we de executiekracht van de organisatie.

Voorbeelden van Strategy Execution

  • Het futureproof abonnementensysteem van WPG Media
  • De fit-for-purpose toepassing van Agile grondbeginselen bij Vitens
  • Het deelmobiliteitsplatform van Next Urban Mobility

Ontdek wat Strategy Execution kan doen voor jouw organisatie