Het verschil maken in het doen

Strategy Execution

Vaak is er geen gebrek aan goede ideeën. Het verschil wordt gemaakt in de executie.

Strategie-executie gaat over: hoe komen we van een plan tot implementatie? Hoe komen we in beweging? Zijn we met de juiste dingen bezig?

In elk project zetten we een stap terug om het overzicht te krijgen. We grijpen terug op de visie en strategie. Wat wil de organisatie bereiken, en hoe? Wat is daarvoor nodig? Hoe past dat wat ons nu wordt gevraagd daarin?

We scherpen de strategie aan, vertalen die naar de gewenste organisatie, architectuur, processen, systemen en way of working. Hiervoor gebruiken we standaard methodieken en werkvormen. We stellen een roadmap op als basis voor gedegen project portfolio management, zodat beoordeeld kan worden in welke mate de juiste prioriteiten zijn gesteld.

Naast het ‘harde’ inzicht dat zo wordt verkregen gaat strategie-executie ook over de zachte kant van veranderen. Wat maakt dat een project wel of niet in beweging komt? Waar kunnen blokkades worden weggenomen? Krijgen we er energie van? Liggen de verantwoordelijkheden waar ze horen en maken we optimaal gebruik van ieders capaciteiten? Door ook hier aandacht aan te geven, brengen we meer dan alleen inzicht. We vergroten de executiekracht van de organisatie.

Voorbeelden van strategie-executie opdrachten zijn de ontwikkeling van deelmobiliteitsplatform HUUB en de fit-for-purpose toepassing van Agile grondbeginselen bij Vitens.

Let us call you or give us a call

Get in touch

Laat iemand van ons team je bellen om jouw wensen te bespreken. Onze kernwaarden komen altijd terug in onze aanpak. Maar wat precies nodig is, hangt helemaal af van de situatie. Daar zullen we ons dus eerst in verdiepen. We nemen graag de stand van zaken met je door. Wat is je ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan? Waar zitten kansen?

Een gesprek is vrijblijvend. Maar je mag verwachten dat we ons inleven en met je meedenken. Het levert altijd iets op.

Laat ons jou bellen


    Of bel ons / stuur ons een mail
    0302819645 contact@nextground.nl