Voertuigen duurzamer samenstellen bij bestellen

Per 1 september 2019 moeten alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens verplicht met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een internationale testmethode voor het vaststellen van brandstofverbruik en CO2 uitstoot op basis van werkelijke rij gegevens. Dit zorgt voor een betere vergelijking op wereldschaal, meer transparantie en inzichtelijke klimaatbeheersing.

Maar wat houdt deze wetgeving nu precies in voor MAN Truck & Bus als importeur? En welke stappen moeten ondernomen worden om aan deze wetgeving te voldoen? Deze vragen werden gesteld aan Next Ground consultant Lai Yee Tsang. Naast de implementatie van WLTP had Lai Yee ook de opdracht om MAN Truck & Bus kennis te laten maken met Agile werken.

De WLTP wetgeving

Gevolg van de WLTP wetgeving is dat op elk moment in het voertuig configuratieproces de exacte brandstof- en emissiewaarden bekend moeten zijn. Dit heeft gevolgen voor het productmanagement- en salesproces, waarin een grote afhankelijkheid wordt geïntroduceerd van informatievoorziening van de fabrikant. Gezien de complexe business rules en om steeds actuele waarden te kunnen raadplegen is een grote mate van automatisering vereist.

Nadat de projectdefinitie bepaald was is er een SCRUM team samengesteld en hebben Lai Yee en haar team de nieuwe processen binnen zeven weken geautomatiseerd. Hierna volgde het opleiden van de dealers, zodat ook zij voldoen aan de wetgeving.

Naast de implementatie van WLTP is ook de salesfunnel geoptimaliseerd. Voorheen werden de calculaties handmatig opgesteld, met als gevolg dat wanneer de configuratie werd gewijzigd de calculatie ook opnieuw moest worden gemaakt. Door het calculatieproces in Mendix te bouwen is dit opgelost. De calculatie wordt behouden bij aanpassingen aan de configuratie en daarnaast kunnen er nu ook modulaire offertes worden opgesteld (bijv. module lease, module inruil etc.). Dit maakt het voor dealers gemakkelijker om een klantspecifieke offerte op te stellen.

"De agile/scrum aanpak zorgt voor snelle en betere resultaten."
Jorrit-Jan van Gestel
Manager Product Marketing bij MAN Truck en Bus B.V.

Uitdaging van het project

Een uitdaging waar Lai Yee in het begin mee te maken kreeg, was om tijd te krijgen van de business. De business deed dit project namelijk naast hun huidige werkzaamheden. Maar men werd steeds enthousiaster door de snelle resultaten. Hieruit bleek de meerwaarde van de Agile aanpak. Het commitment groeide en er werd er meer tijd vrij gemaakt.

Na een aantal sprints zijn de tussentijdse resultaten van de salesfunneloptimalisatie gepresenteerd tijdens een dealermeeting. Hieruit kwamen veel extra verzoeken voort. MAN Truck & Bus wil graag aan deze verzoeken voldoen zodat alle gebruikers tevreden zijn. Het is dan de taak van de Product Owner om kritisch naar de verbeterpunten te kijken. Welke functionaliteiten voegen de meeste waarde toe voor de gebruikers? En vervolgens te bepalen wat er wel en niet kan worden opgepakt binnen de beschikbare tijd en het budget. Lai Yee heeft geholpen om tijdens een backlog refinement alle verbeterpunten op een rijtje te zetten, het team de complexiteit in te laten schatten en vervolgens samen met de Product Owner keuzes te maken.

Stakeholdermanagement was een van de belangrijkste taken tijdens dit project. Tijd krijgen van de business owners en gebruikers, vragen stellen om helder te krijgen wat de behoefte is en wat nu echt belangrijk is en uiteindelijk ook nee durven zeggen.

"De omslag naar Agile werken gaat niet vanzelf."
Lai Yee Tsang
Business Analist bij Next Ground

De samenwerking met Next Ground

“Door verschillende mensen uit de organisatie te interviewen heeft Lai Yee de business processen snel eigen gemaakt. Ook de wetgeving heeft ze helemaal eigen gemaakt en kon ons daardoor goed ondersteunen bij het opstellen van user stories. Lai Yee heeft ons ontzettend geholpen door een coördinerende positie in te nemen, te zorgen voor een goede verbinding tussen mensen en afdelingen en voor betrokkenheid van de stakeholders. Tegelijkertijd heeft ze ons meegenomen, begeleidt en gecoacht.”

Meer weten?

Wat is jouw ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan op het gebied van business, data en IT transities? Waar liggen kansen?

Wij denken graag met je mee. Get in touch!