Veel organisaties kampen met complexe problemen die traditionele projectmanagementmethodes niet oplossen. Ze raken verstrikt in een wirwar van strategieën en tools. Maar hoe kom je uit deze impasse? Dat lukt zonder een effectieve, mensgerichte aanpak vaak niet. Daarom werken wij bij Next Ground met Design Thinking: een methode die de creativiteit en samenwerking binnen je team stimuleert, ingewikkelde problemen inzichtelijk maakt, en praktische oplossingen biedt. Ontdek hoe Design Thinking jouw organisatie kan helpen om duurzame innovatie te bereiken.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een mensgerichte benadering van probleemoplossing waarbij de nadruk ligt op empathie, creativiteit en samenwerking. Dit iteratieve proces helpt om complexe problemen beter te begrijpen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen door zich te richten op de behoeften van de eindgebruikers. Hiermee wordt de Design Thinking Methode veelal toegepast binnen Service Design.

De fases van Design Thinking

Het cyclische proces van Design Thinking bestaat uit vijf fasen:

 • Empathize: In deze fase kruipen we in de huid van de gebruiker. We luisteren, observeren en stellen vragen om hun behoeften en uitdagingen écht te begrijpen. Het doel is om een helder beeld te krijgen van de context en drijfveren van de gebruiker.
 • Define: Op basis van de verzamelde inzichten formuleren we een helder en gefocuste probleemstelling. Deze stap is cruciaal om de juiste richting te bepalen voor het verdere ontwerpproces. Een goed gedefinieerd probleem vormt de basis voor effectieve en doelgerichte oplossingen.
 • Ideate: Dit is waar de magie gebeurt! Hier genereren we een breed scala aan mogelijke oplossingen. Door middel van gestructureerde brainstormsessies en creatieve technieken stimuleren we out-of-the-box denken. Dit leidt tot innovatieve en onverwachte ideeën die het potentieel hebben om echte doorbraken te realiseren.
 • Prototype: De beste ideeën worden omgezet in tastbare en testbare prototypes. Deze vroege versies van de oplossing stellen ons in staat om snel feedback te verzamelen en de haalbaarheid te beoordelen. Het bouwen van prototypes is een essentieel onderdeel van het leerproces en helpt ons om snel en efficiënt iteraties door te voeren.
 • Test: De prototypes worden getest met echte gebruikers om te evalueren hoe goed ze het gedefinieerde probleem oplossen. De feedback die we in deze fase verzamelen is enorm waardevol voor het verfijnen en verbeteren van de oplossing. Door het iteratieve proces, kunnen we de uiteindelijke oplossing perfectioneren.

Waarom Design Thinking?

Design Thinking helpt bij het creëren van gebruiksvriendelijke, duurzame diensten die echt impact maken. Doordat de behoeften van de gebruiker altijd centraal blijven staan, is deze aanpak onmisbaar binnen Service Design. Het cyclische proces maakt snel itereren en verbeteren mogelijk waardoor organisaties op een effectieve en innovatieve manier aan de verwachtingen van een steeds veranderende markt kunnen voldoen. Met name in dit huidige tijdperk waarin digitale transformatie de norm is, biedt Design Thinking een strategisch voordeel door bedrijven wendbaar en innovatief te houden.

“Design Thinking zet de mens centraal en helpt organisaties oplossingen te ontwikkelen die zowel innovatief als toekomstbestendig zijn.”
Maarten Benschop
Managing Partner bij Next Ground

Het Double Diamond Model

Het Double Diamond Model is een visuele en gestructureerde benadering van het ontwerpproces, ontwikkeld door de British Design Council in 2005. Dit model is nauw verbonden aan Design Thinking door de gedeelde focus op een mensgerichte, iteratieve aanpak van probleemoplossing en innovatie.

De fases van het Double Diamond Model

Het Double Diamond Model bestaat uit twee diamanten die elk een specifiek deel van het ontwerpproces vertegenwoordigen. Deze vorm helpt teams om op een duidelijke en georganiseerde manier door het creatieve proces te navigeren. De twee diamanten staan voor de volgende vier fasen:

 • Discover: In deze eerste fase verzamelen we zoveel mogelijk informatie en inzichten waarmee de behoeften en pijnpunten van de gebruiker worden geïdentificeerd. Het doel is om breed te verkennen en geen aannames te maken.
 • Define: Nadat er voldoende informatie is verzameld, wordt deze geanalyseerd en gesynthetiseerd om een helder probleem of ontwerpuitdaging te formuleren. Deze fase geeft richting aan het verdere ontwerpproces.
 • Develop: Dit is hét moment om aan de slag te gaan met het vormgeven van mogelijke oplossingen. Door creatieve brainstormsessies worden er ideeën gegenereerd en prototypes gebouwd. Hierbij is het van belang om verschillende concepten te verkennen en te testen.
 • Deliver: De beste ideeën worden omgezet in tastbare en testbare prototypes. Deze vroege versies van de oplossing stellen ons in staat om snel feedback te verzamelen en de haalbaarheid te beoordelen. Het bouwen van prototypes is een essentieel onderdeel van het leerproces en helpt ons om snel en efficiënt iteraties door te voeren.

Relatie tussen Design Thinking en het Double Diamond Model

Het Double Diamond Model en Design Thinking zijn complementaire benaderingen die beide een mensgerichte en iteratieve aanpak van probleemoplossing bevorderen. Ze delen dezelfde kernprincipes van empathie, creativiteit en voortdurende verbetering. Door het Double Diamond Model te gebruiken binnen de context van Design Thinking, kunnen organisaties profiteren van een gestructureerd en flexibel raamwerk tijdens het cyclische innovatieproces.

4 tips voor Design Thinking in de praktijk

Het integreren van een creatieve aanpak zoals Design Thinking of het Double Diamond Model brengt verschillende uitdagingen met zich mee. We hebben daarom vier praktische tips op een rijtje gezet om de implementatie makkelijker te maken:

 • Toewijding en strategische planning: Een creatieve aanpak vereist voortdurende inzet en goed doordachte planning om effectief te zijn.
 • Duidelijke doelen en meetbare resultaten: Definieer heldere doelen en meetbare resultaten, zoals het vaststellen van KPI’s voor klanttevredenheid en innovatie, om de voortgang te monitoren.
 • Open mindset en goede communicatie: Medewerkers die gewend zijn aan traditionele werkmethoden kunnen terughoudend zijn tegenover een nieuwe benadering. Communicatie is cruciaal om weerstand te verminderen. Door open en transparant te communiceren, begrijpen medewerkers de voordelen en verwachtingen van de nieuwe aanpak.
 • Luisterend oor: Het bieden van ruimte voor feedback en het serieus nemen van de zorgen van medewerkers kan het verschil maken bij de acceptatie van de nieuwe methode.

Meer weten? Bekijk hoe we bij Sanquin Design Thinking hebben toegepast om een versnelde digitale oplossing te realiseren in tijden van de coronapandemie.

Even sparren?

Wat is jouw ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan op het gebied van business, data en IT transities? Waar liggen kansen?

Wij denken graag met je mee. Get in touch!