Onze drijfkracht

Missie en kernwaarden

Zoals het vaak begint; aan de keukentafel. Zo ging het ook bij Tijmen Pardijs en Maarten Benschop. Na een intensieve samenwerking bij een klant, die als een magenta draad verweven is met Next Ground, sloegen Tijmen en Maarten de handen ineen. Met aan de basis hun gezamenlijke ambitie: bedrijven helpen bij het realiseren van hun digitale strategie waarbij de mens centraal staat en niet de techniek.
De naam Next Ground staat voor het zetten van de volgende stap in digitalisering.

Inmiddels is Next Ground gehuisvest in een fijn kantoor in Utrecht, centraal en goed bereikbaar voor onze klanten en inmiddels 50 collega’s.
Een logische uitbreiding en een erkenning van de uitdaging waar veel klanten van Next Ground mee te maken hebben, is de start van onze nieuwe service: Data & AI. Ook hier maken we het verschil in de verbinding tussen de business en de techniek waarbij de mens centraal staat. Deze verbinding zal, samen met onze kernwaarden, ook bij volgende services de basis vormen.

"Onze missie is om het verschil te maken in de executie. Het ontbreekt meestal niet aan goede ideeën, het wordt moeilijk in de uitvoering. Daar zit onze kracht. Onze mensen zorgen voor beweging, voor actie, voor resultaten. Wij helpen jouw ideeën concreet te maken en te realiseren. We gaan pas naar huis als het af is."
Maarten Benschop
Managing Partner
Onze kernwaarde

Betrokken

We vinden het bovenal belangrijk dat onze klant een stap verder komt. In elk project zetten we een stap terug om het overzicht te krijgen. We grijpen terug op de visie, strategie en de inhoud. Wat wil de organisatie bereiken, en hoe? Wat is daarvoor nodig? Hoe past dat wat ons nu wordt gevraagd daarin?

Onze kernwaarde

Deskundig

We zijn deskundig in ons vakgebied en houden het niet bij hoog-over praatjes. We delen onze kennis met elkaar en met de klant. We zijn nieuwsgierig, doen graag nieuwe kennis op en staan open voor andere invalshoeken. Daarom luisteren we ook graag naar anderen.

Onze kernwaarde

Empathisch

We kijken naar mensen, organisatie, processen en systemen in samenhang. Wat voor de mens het beste is, weegt in onze keuzes het zwaarst. Dat kan gaan over klanten, collega’s en eindgebruikers. Daarom vinden we inlevingsvermogen een belangrijke kwaliteit.