Robotica, AI, big data. Lely is al 70 jaar een innovatieve koploper in geautomatiseerde systemen voor melkveehouders wereldwijd. Dat matcht mooi met Next Ground. Want met onze voeten op de grond en handen uit de mouwen werken we graag mee aan de toekomst van deze sector.

Het familiebedrijf ontwikkelde een nieuwe applicatie: Lely Horizon. Wij helpen met de wereldwijde implementatie. Onze consultants Jan Heida, Renee Aalberts, Remco van Leeuwen en David Bijl ontwerpen, begeleiden en implementeren de digitale transitie.

Lancering van Lely Horizon

Internationaal familiebedrijf Lely maakt het leven van veehouders aangenamer met innovatieve oplossingen en gerichte services. Met oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melken en reinigen tot advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

In 2020 introduceerde Lely een nieuw bedrijfsmanagementprogramma: Lely Horizon. Daarmee stapt Lely naar een slimme geautomatiseerde toekomst van de melkveehouderij. In Horizon worden gegevens van alle relevante apparaten en leveranciers op het bedrijf samengebracht in één bedrijfsmanagementsysteem. Horizon verwerkt data tot prestatieprognoses en biedt heldere keuzes voor de optimalisatie van een bedrijf. Daarmee maakt Horizon het leven van melkveehouders eenvoudiger, de kudde gezonder en het bedrijf winstgevender.

De wereldwijde uitrol van Horizon vereist een brede programmaorganisatie. Van productmodel en hardware met sensoren tot en met financiële processen en support. Next Ground is als partner gevraagd deze digitale transitie te ontwerpen, implementeren en begeleiden. De ‘voorkant’ van het nieuwe Horizon bij de boer moest verbonden worden met de ‘achterkant’, waarbij diverse ICT-systemen en processen geheel nieuw opgezet moeten worden.

Digitale transitie

In elk project zetten we een stap terug om het overzicht te krijgen. Op basis van de visie en strategie van Lely stelden we een roadmap op als basis voor gedegen project portfolio management. Dit voortraject is belangrijk, voor zowel inzichten als het vergroten van de executiekracht van de organisatie.

Om de voor- en achterkant te verbinden, maakten we onder andere een nieuw product- en prijsmodel, nieuwe factureringsprocessen en reconciliatie. We verzorgden de onboarding van de boeren met een nieuwe portal en koppelingen tussen bedrijfssystemen tot en met accounting (ERP). In de B2C context betekent dit een geheel nieuwe customer journey en volledig nieuwe klantperspectieven op de agrarische bedrijfsvoering.

Verandering en implementatie

Onze consultant Jan Heida startte in 2019 met het ontwerp van de digitalisering. In het ontwerp ligt de focus op de portal, integratie/API’s, de facturering en het gebruik van een nieuw abonnementensysteem. Dit alles in nauwe samenwerking met twee externe (software)leveranciers. Als product owner geeft Jan leiding aan een groeiend team van experts, werkend in sprints en met diverse afhankelijkheden in de organisatie. Consultants Renee Aalberts, Remco van Leeuwen en David Bijl zijn inmiddels ook ingezet vanwege hun product- en abonnementen kennis, financiële kennis en veranderkracht. Zij werken onder andere de billing, support processen en financiële processen uit.

De executie gaat ook over de zachte kant van veranderen. We sturen het scrumteam aan en via de Lely Clusters en Lely Centers informeren en trainen we sales en farmexperts om de klanten optimaal te migreren en begeleiden. Door betrokkenheid, luisteren en aanpassen, bewegen we continu dynamisch mee om de verandering te realiseren. Daarbij houden we ook rekening met alle verschillen in regio’s en landen.

Zoveel landen, zoveel regels. De wereldwijde uitrol van een nieuw business model is een uitdaging op zich. We moeten rekening houden met en kennis hebben van alle verschillen in de regio’s en landen. Internationaal implementeren betekent dan ook per land of regio bepalen en goed toepassen wat nodig is: van communicatievormen, valuta en facturatieprocessen tot lokaal klantsupport en verschillende wetten en belastingregels.

De samenwerking met Next Ground

Freddie Ruijs is senior productmanager farmmanagement system & data bij Lely. Hij geeft vorm aan het valueteam ‘digital farming’ en coördineert de projectinzet en de programmaplanning. Over de samenwerking met Next Ground en onze inzet zegt hij:

“Digitaliseren is ingrijpend en levert ook onzekerheid bij mensen op. Daarom is het des te belangrijker om de beweegredenen toe te lichten, vaker en eerder dan je verwacht. Vanuit projectmanagement zijn wij wel gewend aan hoge automatisering, maar dat is niet vanzelfsprekend in de rest van de (lijn)organisatie. Daarbij speelt global competition een bijzondere rol: Lely heeft samen met de franchisers een wereldwijd distributienetwerk dat werkt aan de introductie van het nieuwe bedrijfsmodel en de online presence. In deze grote verandering is het noodzakelijk om continu te luisteren naar een grote diversiteit aan feedback vanuit deze stakeholders. Mede dankzij het brede netwerk van Next Ground en de inzet van senior professionals met unieke kennis kan Lely snel en goed verder.”

"Mede dankzij het brede netwerk van Next Ground en de inzet van senior professionals met unieke kennis kan Lely snel en goed verder."
Freddie Ruijs
Senior productmanager farmmanagement system & data bij Lely

De toekomstplannen voor Lely Horizon

In het verschiet ligt de gefaseerde uitrol, doorontwikkeling en het overdragen aan het nieuwe support in de lijnorganisatie. De implementatie vanaf het tweede kwartaal 2021 is de eerste grote stap binnen het Horizon programma en daarmee het nieuwe productmodel. De reacties van klanten, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden zullen ongetwijfeld om aandacht en bijsturing vragen. Luisteren, kennis toevoegen en processen beheren zijn dan van groot belang. Lely kennende wordt dit een zeer interessant groeipad, waaraan Next Ground met trots en vanuit onze expertise een bijdrage kan leveren.

Meer weten?

Wat is jouw ambitie? Waar loopt jouw organisatie tegenaan op het gebied van business, data en IT transities? Waar liggen kansen?

Wij denken graag met je mee. Get in touch!